Overzicht huurvoorwaarden

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW. En alleen als het op voorraad is.
 • Alle prijzen zijn per stuk.
 • Voor langer gebruik geldt een speciaal, verlaagd tarief.
 • Alle prijzen zijn afhaalprijzen.
 • Voor het bezorgen van onze artikelen worden transportkosten berekend.
 • De huurder dient des gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • De huurder dient onmiddellijk na ontvangst het juiste aantal en goede condities te controleren van de huurgoederen. Klachten over de geleverde goederen moeten op de bezorgdag worden gemeld.
 • Bij vervoer van onze huurgoederen door de huurder zijn deze goederen voor rekening en risico van huurder.
 • De huurder is aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en breuk van de door hem gehuurde goederen.
 • In geval van vermissing, beschadiging of breuk wordt naast de huurprijs de vervangingsprijs berekend.Vermiste goederen die later terug bezorgd worden, worden tegen de berekende prijs terugbetaald.
 • Zodra de goederen weer in ons magazijn terug zijn, worden ze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.
 • De door ons bezorgde goederen worden op de begaande grond afgeleverd, indien er geen moeilijke obstakels aanwezig zijn, en dienen bij het ophalen weer schoon en  klaar te staan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Voor niet schoongemaakte goederen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.